VLAMEX exporteert en bouwt de
VLAamse Milieu EXpertise uit

 

VLAMEX Network vzw, is een sectororganisatie van milieu experten in diverse domeinen, die interesse hebben om hun ervaring in te zetten om de Vlaamse beleidsdomeinen inzake leefmilieu, biodiversiteit, ruimtelijke ordening (omgeving), milieurecht en de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te ondersteunen en in de praktijk om te zetten.

VLAMEX Network vzw gebruikt tevens haar netwerk om deze Vlaamse kennis te promoten en op internationaal vlak te profileren, al dan niet in samenwerking met- en met ondersteuning van- onze Vlaamse overheidsinstellingen.

VLAMEX Network vzw werd in 2012 opgericht in het kielzog van de vereniging Vlaamse Milieudeskundigen vzw dat werd opgericht in 1994 ter ondersteuning van een opkomende Vlaamse milieusector en de potentiële markt die hier inmiddels uit voorgekomen is.

Inmiddels is deze milieusector, waarvan het Vlaams beleid in belangrijke mate wordt verzekerd door het Departement Omgeving, ontstaan uit fusie van het vroegere ‘Departement Leefmilieu, Natuur en Energie’ in combinatie met het vroegere beleid ‘Ruimte Vlaanderen’ op 1 april 2017, in combinatie met gerelateerde diensten van de Vlaamse overheid, een zeer belangrijke economische sector geworden, die zowel in Vlaanderen als op internationaal niveau als een referentie wordt beschouwd.

Door de jarenlange ervaring binnen een Europese context, een doelgerichte regelgeving en de beschikbaarheid van talrijke hooggeschoolde- en erkende experten en/of deskundigen, wordt de internationale markt steeds meer aanzien als een belangrijke groeipotentieel voor onze duurzame Vlaamse ‘kennis economie’.

VLAMEX network vzw zet dan ook in op de ondersteuning en uitbouw van deze ‘kennis’ en ervaring, door in samenwerking met overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, onze bedrijven en deskundigen te promoten om deze milieu-gerelateerde ‘knowhow’, zowel in Vlaanderen als op internationaal niveau, op een duurzame en maatschappelijke verantwoorde wijze verder uit te bouwen.

Deze ondersteuning gebeurt door middel van visie vorming en reflecties, de organisatie van seminaries en/of webinars en andere sectoriele activiteiten.

Sinds 2020 zijn onze activiteiten vooral gericht op zeer actuele thema’s, zoals het streven naar klimaatneutraliteit, biodiversiteit, circulaire economie, duurzaamheid, handhaving etc., en richten we ons vooral naar onze leden en potentiële leden die op professionele wijze actief zijn in onze sector.

 

Join ons event

KOMENDE EVENTS